Mariusz Witek

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

Mariusz Witek Ostrzeszów

Oczyszczalnia ścieków w Ostrzeszowie

spółfinansowana przez UE

BOŻE NARODZENIE 2011

 

 

**************************************************************************************************************************************************************


PRZYWITAJ NOWY ROK POD BASZTĄ

 

 

 

**************************************************************************************************************************************************************

 

13 GRUDNIA 1981r. - PAMIĘTAMY... 30. ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

 

„W ciemną noc grudniową bez wiary i bez czci

Hardzi wasale podłością nagonki szli,

Zdusić polskie serca i narodowy zew,

Ujarzmić raz na zawsze robotniczy gniew."

 

 

 

30 lat po pamiętnej niedzieli, 13 grudnia br. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego spotkali się: działacze Solidarności, władze samorządowe, przedstawiciele duchowieństwa oraz młodzież ostrzeszowskich szkół ponadgimnazjalnych, aby wspomnieć tragiczne wydarzenia grudnia 1981r. Organizatorzy uroczystości: Klub Prawicy Ziemi Ostrzeszowskiej, Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie oraz Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów zaprosili zebranych do obejrzenia okolicznościowej akademii przygotowanej przez społeczność I Liceum Ogólnokształcącego oraz filmu dokumentalnego TVP z 1988r. pt. „Dwóch" o Stanisławie Bojszczaku i Kazimierzu Obsadnym, którzy byli głównymi bohaterami także wtorkowej uroczystości. Obydwaj Panowie, nie bez emocji, podzieli się swoimi wspomnieniami z tamtego okresu, a zwłaszcza z czasu ich internowania. Gościem honorowym był Pan Zygmunt Rolicz - pierwszy Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność" Południowa Wielkopolska, który został internowany już w nocy z 12/13.12.2081 r.

 

Ważnym elementem uroczystości była wyjątkowa wystawa przygotowana przez Pana Stanisława Bojszczaka przedstawiająca pamiątki tamtych dni: fotografie, wycinki prasowe, zapiski z czasu internowania.

 

Po spotkaniu wspomnieniowym działaczy NSZZ Solidarność w sali posiedzeń UMiG, udano się na cmentarz, gdzie pod tablicą upamiętniającą ofiary walki z reżimem komunistycznym złożono biało-czerwone wiązanki kwiatów i zapalono znicze - znak wciąż żywej w sercach wielu patriotów pamięci...

 

   

 

**************************************************************************************************************************************************************

 

 

7 GRUDNIA 2011r. - OFICJALNE ODDANIE DO UŻYTKU SALI W ROGASZYCACH

 

 

Działania dotyczące budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rogaszycach rozpoczęły się w 2007 roku. W tym czasie nastąpił bardzo ważny etap przygotowania inwestycji. Zapoczątkowały go narady robocze m.in. z udziałem Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych, Sołtysa i Rady Sołeckiej Rogaszyc, przedstawicieli Szkoły Podstawowej oraz Rady Miejskiej.


Dnia 18 marca 2010 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXVI/263/2010 w sprawie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rogaszycach jako inwestycji dwuletniej realizowanej w latach 2010 i 2011. Uchwała ta stała się podstawą podejmowanych w tym zakresie zadań, które od tego czasu nabrały tempa. Etap wykonawczy zadania rozpoczął się w 2010 r. a realizacja postępowania przetargowego i inwestycji została powierzona Zakładowi Obsługi Placówek Oświatowych w Ostrzeszowie. W kwietniu tego roku opracowano kosztorys inwestorski, a miesiąc później powołałem komisję przetargową, której pracom miałem możność przewodniczyć. Spośród ośmiu złożonych ofert komisja wyłoniła wykonawcę zadania - Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „PBO OSTRÓW” z Ostrowa Wielkopolskiego. W dniu 7 lipca 2010 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Rogaszycach odbyło się podpisanie umowy na budowę sali gimnastycznej przy szkole oraz przekazanie placu budowy.


Pod koniec 2010 r. wykonano już prace rozbiórkowe oraz roboty ziemne. Wybudowano fundamenty, ściany zewnętrzne z wieńcami i trzpieniami, podejścia kanalizacyjno-wodne oraz posadzki i podłoża. Przystąpiono do przygotowania konstrukcji dachu. W bieżącym roku dokończono realizację inwestycji. Roboty budowlane zakończono 30 września, a więc na miesiąc przed planowanym terminem. Ich ostateczny odbiór nastąpił 12 października 2011 r., zaś dnia 14 października 2011 r. wydane zostało pozwolenie na użytkowanie obiektu sali. Łączny koszt inwestycji z uwzględnieniem robót dodatkowych wyniósł 1,75 mln zł.


W środę, 7 grudnia br. odbyło się uroczyste, oficjalne otwarcie nowo wybudowanego obiektu. Burmistrz Mariusz Witek i Przewodniczący RM Pan Edward Skrzypek, w okolicznościowych przemówieniach wyrazili radość z zakończenia inwestycji i podziękowali wszystkim, którzy choć w najmniejszym stopniu przyczynili się do tego.


Burmistrz zakończył słowami:

Dziękuję Panu Marianowi Grzegorkowi - dyrektorowi Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych i pracownikom tej jednostki oraz inspektorom nadzoru za prowadzenie i czuwanie nad wykonaniem inwestycji. Dziękuję wykonawcy zadania - Przedsiębiorstwu Budownictwa Ogólnego „PBO OSTRÓW” z Ostrowa Wielkopolskiego z którym współpraca układała się bardzo dobrze. Dziękuję projektantowi Panu Ignacemu Homińskiemu, będącemu jednocześnie inspektorem nadzoru, wszystkim osobom i firmom wspierającym realizację inwestycji, a w szczególności Panu Jerzemu Susarskiemu, którego pomoc w postaci nieodpłatnej pracy była niezmiernie cenna. Podziękowania składam również przedstawicielom lokalnej społeczności, w szczególności Sołtysowi – Zygmuntowi Góreckiemu i Radzie Sołeckiej, jak również Pani Ewie Wawrzynowicz – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rogaszycach. Osobne słowa podziękowania składam burmistrzom i Radzie Miejskiej za dostrzeganie potrzeby budowy sali oraz zabezpieczenie środków na ten cel. Dziękuję wszystkim osobom przez mnie nie wymienionym, którzy w wykonanie tego obiektu włożyli swą pracę i serce. Oby ta sala dała wszystkim osobom z niej korzystającym jak najwięcej radości, oby tętniła życiem i zapewniała Wam jak najwszechstronniejszy rozwój, oby stała się jednym z najtrwalszych dokonań naszego samorządu.
  

 

**************************************************************************************************************************************************************

 

 

22 LISTOPADA 2011r. - PROMOCJA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

 

 

 

Kapela ludowa, bursztynowy toast, stoły pełne tradycyjnych polskich wyrobów, Monika Richardson, koncert fortepianowy, a na zakończenie wspólny taniec i śpiew - tak w kilku słowach można podsumować „Kaliskie Wesele", które odbyło się 22 listopada br. w... Parlamencie Europejskim. W czasie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Poseł do PE Pan Andrzej Grzyb zaprosił: Miasto Kalisz, powiat kaliski, powiat pleszewski oraz powiat ostrzeszowski wraz z Miastem i Gminą Ostrzeszów do zaprezentowania bogactwa historycznego, kulturalnego i potencjału gospodarczego południowej Wielkopolski. Ziemię ostrzeszowską reprezentowali Pan Starosta - Lech Janicki, Przewodnicząca Rady Powiatu - Pani Marianna Powązka oraz Pan Burmistrz Mariusz Witek.

 

Przestronna aula Yehudi Menuhin wypełniona została stoiskami promującymi ww. samorządy oraz wysokiej jakości wyroby lokalnych przedsiębiorców - z Kalisza i powiatu kaliskiego: Pratt & Withney, Paula, Jutrzenka, Elena, firma Państwa Anny i Stanisława Lesieniów, przedsiębiorstwo Pana Wawrzyniaka oraz gospodarstwo agroturystyczne; z powiatu pleszewskiego: firma cukiernicza Państwa Vogt oraz rodzinna firma Państwa Kaczmarków; natomiast z powiatu ostrzeszowskiego: przedsiębiorstwa PROFI, Pollena oraz rodzinna firma Państwa Łuczaków z Książenic.


Ten wyjątkowy wieczór poprowadzony przez Panią Monikę Richardson, rozpoczął się koncertem fortepianowym „Od Chopina aż po Jazz" kaliskiego muzyka Witolda Janiaka. Powitania zebranych gości - eurodeputowanych, pracowników PE, przedstawicieli innych instytucji europejskich i przedstawicieli Parlamentu RP, dokonał gospodarz wieczoru Poseł do PE Andrzej Grzyb, który zorganizował przyjazd polskiej grupy do Brukseli. Następnie włodarze prezentowanych samorządów w krótkich przemówieniach zachwalali ich piękno i niepowtarzalny charakter. Szczególnie podkreślano walory historyczne naszego regionu, przez który już w czasach starożytnych przebiegał szlak bursztynowy i fakt, że Kalisz jest najstarszym miastem w Polsce, ale ciągle młode duchem. Filmy i pokazy fotografii dopełniły prezentacji piękna południowej Wielkopolski.

Uroczysty toast wzniesiony tradycyjną lampką szampana z bursztynem i przejście orszaku weselnego z darami dla młodej pary, ubranej w strój ludowy, rozpoczął tradycyjną biesiadę. Dzięki szczodrości wspomnianych przedsiębiorców stoły zostały bogato zastawione najwspanialszymi tradycyjnymi wyrobami masarskimi i garmażeryjnymi, był bigos, wiejski chleb, smalec, ogórki kiszone, marynowane grzybki, a na deser wspaniały tort, baby, pierniki i ciasta drożdżowe.

 

Radosna atmosfera, w którą wprowadziła zebranych kapela ludowa „Furmany" z Gorzyc Wielkich, tańce, opróżnione talerze i około 800 ugoszczonych osób najlepiej świadczą o sukcesie akcji promocyjnej. Mamy nadzieję, że dzięki tym staraniom Bruksela usłyszy o bogactwie i pięknie południowej Wielkopolski, a w tym ziemi ostrzeszowskiej.


 

 

 

**************************************************************************************************************************************************************


 

11 LISTOPADA 2011r. - UCZCZONO 93. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

 

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba
Tęskno mi, Panie...

 

"To z tej tęsknoty, miłości i przywiązania do Ojczyzny, nasi przodkowie żyjący pod zaborami czerpali siły do walki z najeźdźcą. Polska w 1795 r. zniknęła z mapy Europy, ale nie z serc i umysłów milionów prawdziwych Polaków, którzy wytrwale dążyli do odzyskania ukochanej Ojczyzny – Matki. Naród ograbiony z ziemi, pozbawiony władz państwowych i suwerenności, nigdy nie poddał się bez walki, a podejmowane próby wyzwoleńcze, choć nieudane, podtrzymywały nadzieję i podnosiły na duchu."

 

Tymi słwami Burmistrz Mariusz Witek powitał wszystkich zgromadzonych 11 listopada br. w Kino teatrze "PIAST" na wspólnym świętowaniu kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę suwerenności. Burmistrz podkreślił bezcenność każdego nawet najdrobniejszego czynu podejmowanego z miłości do Ojczyzny:

" Walka za własny kraj nie była dla nich przykrym obowiązkiem, a wręcz zaszczytem. Nie liczyli też na chwałę czy pomniki, chcieli jednego – odzyskać suwerenność kraju, podarować kolejnym pokoleniom możliwość życia we własnym domu ojczystym, posługiwania się językiem polskim, kultywowania tradycji i zwyczajów, zachowania tożsamości narodowej i decydowania o własnym losie."

 

Zakończył słowami:

"Zróbmy wszystko, by Święto Niepodległości jako dzień ponownych narodzin naszej Ojczyzny był celebrowany w każdym polskim domu. Nasi przodkowie chcieliby widzieć nas szczęśliwych, uśmiechniętych, pojednanych. Żyjmy więc tak, aby mogli być z nas dumni i choć w ten jeden dzień w roku wspomnijmy ich i oddajmy cześć. Cieszmy się każdą chwilą i żyjmy w dwójnasób – za siebie i za tych, którzy Polskę nosili tylko w sercu."

 

Okolicznościową akademię uświetniły występy: chóru miejskiego "REX CANTORUM" i zespołu "JOY".Po akademii uczestnicy uroczystości udali się do kościoła Chrystusa Króla, gdzie o godz. 12:00 została odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny. Przed wejściem do kościoła wspólna delegacja samorządowa miasta i gminy oraz powiatu złożyła kwiaty oraz zapaliła znicze pod płaskorzeźbą Jana Pawła II.

 

Po zakończeniu mszy świętej nastąpił przemarsz uczestników uroczystości ulicami Ostrzeszowa, przy akompaniamencie orkiestry miejskiej. Ostatnim akcentem obchodów była uroczystość na cmentarzu przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Raz jeszcze, tym razem w wykonaniu orkiestry zabrzmiał hymn państwowy, a następnie wieńce i wiązanki złożyły przybyłe delegacje. Po odegraniu przez orkiestrę Roty głos zabrał ponownie Burmistrz Mariusz Witek, dziękując organizatorom oraz uczestnikom obchodów.

 

     

 

**************************************************************************************************************************************************************

 

10 LISTOPADA 2011r.- ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 

"Nie istnieją reguły opisujące dobrą fotografię,
są tylko dobre fotografie."
/Ansel Adams/

 

 

      We wrześniu wszystkich miłośników fotografii dostrzegających piękno ostrzeszowskiej ziemi Wydział Promocji i Rozwoju Gminy zaprosił do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym. Każdy uczestnik mógł zgłosić do 5 fotografii ukazujących miasto i gminę Ostrzeszów (faunę, florę, budynki, krajobrazy, imprezy itp.). Komisja Konkursowa miała trudne zadanie, gdyż poziom trzydziestu nadesłanych prac był bardzo wysoki.

 

Laureatami konkursu zostali:
1 miejsce „Ulica Zamkowa" - autorka Ewa Dytfeld z Ostrzeszowa
2 miejsce „Baszta 2" - autor Daniel Życiński z Doruchowa
3 miejsce „Fontanna" - autor Daniel Życiński z Doruchowa

 

Dodatkowo wyróżniono prace:
„Zaułek przy ul. Sienkiewicza" - autor Narcyz Przybylski z Mikstatu
„Aleja brzozowa" - autor Dariusz Szymański z Ostrzeszowa
„Rojów ul. Św. Wojciecha" - autor Dariusz Szymański z Ostrzeszowa
„Mak" - autor Radosław Karwacki z Ostrzeszowa
„Poranne mgły" - autor Radosław Karwacki z Ostrzeszowa


 

     W czwartek, 10 listopada br. autorzy wymienionych powyżej fotografii zostali zaproszeni przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów Mariusza Witka na spotkanie, podczas którego otrzymali pamiątkowe dyplomy, atrakcyjne nagrody - ramki cyfrowe do zdjęć, a osoby wyróżnione - upominki promocyjne przygotowane przez Wydział Promocji i Rozwoju Gminy. Nagrodzone osoby mają już na swoim koncie inne fotograficzne sukcesy, m.in. Pan Daniel Życiński zajął III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Grody Kazimierza Wielkiego we współczesności" prezentując prace wykonane w naszym mieście.

 

       Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przysłanie prac i zachęcamy do brania udziału w kolejnych konkursach, a nagrodzonym gratulujemy „dobrego oka".


GALERIA NAGRODZONYCH PRAC ZNAJDUJE SIĘ  T U T A J

 

   

 

 

 

**************************************************************************************************************************************************************

 

11 LISTOPADA 2011r. - 93. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

         W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości - 11 listopada, apeluję o udekorowanie domów, miejsc pracy i instytucji FLAGAMI NARODOWYMI.

        Jednocześnie zapraszam do wspólnego świętowania - program obchodów do pobrania TUTAJ

 

 

**************************************************************************************************************************************************************

 

24 PAŹDZIERNIKA 2011r. - WRĘCZENIE MEDALI "ZA ZASŁUGI DLA MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW"

 

To pięknie, gdy człowiek jest dumny ze swego miasta,
lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne.
/Abraham Lincoln/

 

 

 

      Z przyjemnością zawiadamiamy, że kolejni ostrzeszowianie dołączyli do zaszczytnego grona uhonorowanych Medalem „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów". Wyróżnienie to przyznała Rada Miejska Ostrzeszów Panu Janowi Treśka uchwałą Nr X/64/2011 z dnia 27 czerwca br. oraz Panu Marianowi Wichnowskiemu - uchwałą nr X/65/2011. Uroczyste wręczenie medali nastąpiło 24 października br. na XV Sesji Rady Miejskiej w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego. Wśród zaproszonych osób - władz samorządowych miasta i gminy oraz powiatu, przedstawicieli organizacji pozarządowych, delegacji Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przyjaciół i rodziny, uhonorowani ostrzeszowianie odebrali przyznane wyróżnienie.

 

       Bardzo udana część artystyczna przygotowana przez społeczność Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Dominika Savio w Ostrzeszowie nawiązywała do charakteru pracy i działalności społecznej nagrodzonych. W czasie tej wyjątkowej sesji rozdano także dyplomy i nagrody dla uczniów oraz ich nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, którzy zostali laureatami konkursu „Zachowaj Trzeźwy Umysł".

 

        Wyróżnionym Panom raz jeszcze gratulujemy oraz życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

 

 

 

 

**************************************************************************************************************************************************************


15 - 16 PAŹDZIERNIKA 2011r. - 50. URODZINY TPZO

 

 

 

 

       Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej w dniach 15 - 16 października br. obchodziło swoje 50. urodziny! W czasie dwudniowych uroczystości została odprawiona Msza Św. w intencji członków Towarzystwa, odsłonięto tablice upamiętniające pisarki - Anną Klubównę i Jadwigę Żylińską, a także zbiorową tablicę Pisarzy związanych z ziemią ostrzeszowską na budynku Biblioteki Publicznej MiG, zorganizowano także wystawę okolicznościową. W przemówieniach, opowiadaniach i wierszach przybliżono zgromadzonym działalność Towarzystwa i uroki okolic naszego miasta. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku, rozmów i wspomnień o naszym mieście sprzed pół wieku. Obchody zakończyły projekcje filmów regionalnych.

 

      Z okazji tak doniosłego Jubileuszu Pan Mariusz Witek, Burmistrz MiG uhonorował kilku zasłużonych członków TPZO Medalem 750 - lecia Ostrzeszowa. W słowach podziękowania za pełną zaangażowania pracę i działalność, Burmistrz podkreślił jak ważną rolę odgrywa Towarzystwo w życiu kulturalnym naszego miasta i przyczynia się do przekazywania i kultywowania lokalnych tradycji. Na zakończenie dodał, że wręczone medale są symbolem 750 - lecia Ostrzeszowa, w którym to Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej ma duży wkład i kartę historii zapisaną złotymi literami.

 

 

**************************************************************************************************************************************************************

 

17 PAŹDZIERNIKA 2011r. - NOWY OBIEKT SPORTOWY W ROGASZYCACH

 

 

      Zakład Obsługi Placówek Oświatowych informuje o zakończeniu, trwających ponad rok, prac przy budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rogaszycach. Mamy nadzieję, że nowo wybudowany obiekt będzie dobrze służyć rozwojowi kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz sportowej pasji i propagowaniu zdrowego stylu życia.

 

       Poniżej znajdują się podstawowe informacje dotyczące inwestycji oraz fotogalerię przedstawiającą efekt końcowy.

Nazwa inwestycji: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rogaszycach, gm. Ostrzeszów.

Inwestor: Zakład Obsługi Placówek Oświatowych Ostrzeszowie w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Wykonawca inwestycji: PBO-OSTRÓW Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego sp. z o.o. ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Data rozpoczęcia robót: 10.07.2010 r.

Data zakończenia robót: 30.09.2011 r.

Data odbioru ostatecznego wykonanych robót: 12.10.2011 r.

Data uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu sali: 14.10.2011 r.

Koszt budowy sali gimnastycznej: 1.619.037,41 zł./brutto

 

 

 

**************************************************************************************************************************************************************


7 PAŹDZIERNIKA 2011r. - NOWY WYMIAR OSTRZESZOWSKIEJ KINEMATOGRAFII

 

 

      Po ponad 60 latach wyświetlania filmów z taśmy 35 mm, w Kinie "Piast" nastąpi rewolucyjna zmiana. Taśmę i znacznych rozmiarów projektor już za kilka miesięcy zastąpi cyfrowy projektor i serwer.Ostrzeszowskie Centrum Kultury otrzymało dotację z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie 179 tys. zł netto na cyfryzację kina. A co to takiego cyfryzacja?

 

       To zasadnicza zmiana technologiczna. Już niedługo, aby obejrzeć premierę filmu nie trzeba będzie jechać do Wrocławia czy Poznania, ale w Ostrzeszowie również w tym dniu będzie można obejrzeć film w cyfrowej jakości. Na ekranie nie będą się już pojawiać czarne plamki czy inne niespodzianki, które się zdarzają podczas wyświetlania filmów z taśmy. Od kilku lat hitem w kinach jest możliwość oglądania filmów z efektem trójwymiaru tzw. 3D.

 

      Ta możliwość również będzie w Ostrzeszowie. Pod względem jakości sprzętu ostrzeszowskie Kino "Piast" będzie mogło konkurować z multipleksami. Cyfryzacja kina to nie tylko filmy premierowe, bez miesięcznego opóźnienia, jakość cyfrowa czy efekty 3D, ale również możliwość transmisji wydarzeń kulturalnych i sportowych w trójwymiarze. Przyszłoroczne Mistrzostwa Europy w piłce nożnej z pewnością będą okazją do wspólnego kibicowania i skorzystania z nowych możliwości ostrzeszowskiego Kina "Piast".
 

 

**************************************************************************************************************************************************************


3 PAŹDZIERNIKA 2011r. - OPOWIEŚĆ O ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ WARTA NAGRODY "NIKE"

 

 

 

      Choć, jak powiedział krytyk literacki Jan Gondowicz, powieść „Piórpusz" Mariana Pilota: „To nie jest książka miła, ponętna, szykowna, łatwa i "glamour". Jest za to szorstka, zuchwała, oszałamiająca, zamaszysta i kunsztowna.", to okazała się warta prestiżowej Nagrody Literackiej NIKE 2011, którą przyznano w ubiegłą niedzielę, 2 października br.

 

       Marian Pilot, współczesny pisarz, dziennikarz i scenarzysta filmowy, urodził się 6 grudnia 1936r. we wsi Siedlików. W Ostrzeszowie ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Currie, później dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Pomimo wyjazdu z Wielkopolski, Pan Marian Pilot w swojej twórczości pozostaje wierny rodzinnym stronom, krajobrazom, wspomnieniom lat dziecinnych, a nawet wiejskiej gwarze. Także nagrodzony „Pióropusz" jest powrotem do Siedlikowa. Historia chłopca z biednej, wiejskiej rodziny, który chcąc wyciągnąć ojca ze stalinowskiego więzienia, pisze nieskończoną ilość podań o jego zwolnienie, stała się doskonałą okazją do przedstawienia wnikliwego studium powojennej rzeczywistości.

 

       Przypominamy, że uchwałą Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 listopada 2008r. Pan Marian Pilot został uhonorowany Medalem „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów".

 

 

 

**************************************************************************************************************************************************************

 

21 WRZEŚNIA 2011r. - ZŁOTE GODY PAR MAŁŻEŃSKICH

 

„Nie sztuką jest pokochać, ale wytrwać w miłości.
Jeśli ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie
i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki.”

 

 

 

     Bohaterami niecodziennej uroczystości, jaka odbyła się w środę, 21 września br. w Restauracji „ZACISZE” było 25 par z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów, które obchodziły 50-lecie pożycia małżeńskiego.

 

     Każda z par, z rąk Pana Mariusza Witka - Burmistrza MiG, otrzymała medal „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, nadany przez Prezydenta RP - Bronisława Komorowskiego.Odznaczenie to jest symbolicznym wyrazem uznania, jakie żywią władze Rzeczypospolitej Polskiej i władze samorządowe, dla wartości życia rodzinnego oraz wagi, jaką przywiązują do pomyślności każdej rodziny, do trwałego, zgodnego i szczęśliwego związku małżeńskiego.

 

     Te wspólne 50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń. Z tej okazji zacnym Jubilatom złożono najserdeczniejsze gratulacje i życzenia pomyślności na dalsze lata wspólnego życia złożyli również: Kierownik USC - Pani Anna Wolna, Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Edward Skrzypek oraz przedstawiciel Europosła Adama Grzyba - Pan Maksymilian Ptak.

 

 

       

 

 

**************************************************************************************************************************************************************

 

16 - 19 WRZEŚNIA 2011r. - WIZYTA NIEMIECKIEJ DELEGACJI W OSTRZESZOWIE

 

 

 

 

     Po raz kolejny delegacja gości z partnerskiej gminy Stuhr przybyła do Ostrzeszowa. Wizyta, która odbyła się w dniach 16 - 19 września br. miała wymiar szczególny, uświetniła bowiem jubileusz 10-lecia współpracy zaprzyjaźnionych gmin.

     Jubileuszowe spotkanie odbyło się dnia 17 września w sali ślubów ostrzeszowskiego Ratusza, a więc w miejscu, gdzie 10 lat temu została podpisana umowa partnerska. Przed rozpoczęciem uroczystości goście zapoznali się z wystawą poplenerową przygotowaną w salach Muzeum Regionalnego, jak również ekspozycją, ilustrującą 10-letnią współpracę. Goście mogli również podziwiać znajdujący się na ostrzeszowskim rynku samochód strażacki, który 2 lata temu OSP otrzymała w darze od gminy Stuhr. Kolejnym punktem programu było odsłonięcie znaku z nazwą „Rondo Współpracy Partnerskiej Stuhr - Ostrzeszów" na skrzyżowaniu ulic: Pogodna, Kąpielowa i Tadeusza Kościuszki.
     Zwiedzanie Ostrzeszowa i okolic oraz pamiątkowe zdjęcia zakończyły kolejną, udaną wizytę Przyjaciół ze Stuhr.

 

 

               

 

 

**************************************************************************************************************************************************************


2 WRZEŚNIA 2011r. - GRATULACJE DLA FIRMY "BIS PLETTAC"

 


 

       W dniu otwarcia nowej siedziby oraz z okjazji 20 - lecia działalności "BIS plettac" Pan Mariusz Witek w imieniu samorządu Ostrzeszowa złożył serdeczne gratulacje i życzenia kolejnych równie udanych lat pracy, a także wręczył medal wybity z okazji 750 - lecia naszego miasta.

 

       Burmistrz MiG podkreślił jest ważnym elementem w życiu gospodarczym miasta i gminy jest firma "BIS plettac", a nowo wybudowana siedziba przy ulicy Jana Pawła II jest jej swoistą wizytówką i najlepiej świadczy o dobrej kondycji:

 

"Ostrzeszów to niewielkie miasto posiadające ponad 750 - letnią historię, w którą od 20 lat z sukcesem wpisuje się działalność firmy „BIS plettac”. Mieszkańcy oraz władze samorządowe miasta doceniają i szanują dotychczasowe funkcjonowanie zakładu, a zwłaszcza profesjonalizm i zastosowanie nowoczesnych technologii. Jako Burmistrz Ostrzeszowa pragnę w tym miejscu podziękować zarządowi firmy zarówno za udział w życiu gospodarczym miasta i gminy, tworzenie nowych miejsc pracy, ale również za działalność i życzliwość na niwie społecznej, wspomaganie działalności sportowej i kulturalnej, szczególnie poprzez sponsorowanie Klubu Piłkarskiego VICTORIA Ostrzeszów, pomoc w organizacji imprez gminnych, udostępnianie namiotów, estrad i rusztowań."

 

Zakończył słowami:

 

"Miło mi stwierdzić, że w sukcesie, który dziś świętujemy, samorząd Ostrzeszowa ma swój wkład, gdyż do otwartej dziś siedziby firmy można dojechać nowo wybudowaną ulicą Jana Pawła II, na którą pozyskaliśmy dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Wzdłuż tej drogi spółka komunalna Wodociągi Ostrzeszowskie wykonała kolektor kanalizacyjny."

 

 

**************************************************************************************************************************************************************

 

 

1 WRZEŚNIA 2011r. - W 72. ROCZNICĘ WRZEŚNIA 1939 ROKU

 

 

 

 

"Od bomb, granatów i pożogi,

I gorszej jeszcze w sercu trwogi,

Od trwogi strasznej jak konanie

Uchroń nas, Panie


Od rezygnacji w dobie klęski,

Lecz i od pychy w dzień zwycięski,

Od krzywd - lecz i od zemsty za nie

Uchroń nas, Panie"

/Jan Romocki/

 

 

       W kolejną, 72. rocznicę wybuchu II. wojny światowej, przedstawiciele władz samorządowych, kombatanci, liczne delegacje i młodzież zebrali się na cmentarzu katolickim, tradycyjnie przy kwaterach ofiar tej najokrutniejszej z wojen.

 

       Głównym punktem obchodów było złożenie kwiatów oraz oddanie hołdu poległym. Burmistrz MiG  w krótkim przemówieniu zaapelował do zebranych o zachowanie i kultywowanie pamięci tych, którzy polegli i oddali swe życie, abyśmy my mogli dziś żyć w wolnej Ojczyźnie. Szczególne słowa podziękowania skierował do młodzieży ostrzeszowskich szkół, która licznie uczestniczyła w obchodach.

 

       Pan Mariusz Witek nawiązał również do uroczystości rocznicowych, które odbyły się we wczesnych godzinach rannych w Wieluniu, na które udał się wraz ze swoim zastępcą - Panem Pawłem Uścinowiczem. Z tego miasta, które jako pierwsze zostało zaatakowane o świcie 1 września 1939 roku, młodzież w specjalnej sztafecie przyniosła Ogień Pokoju, który zapłonął przy ostrzeszowskim Pomniku Harcerskim.

 

 


 

**************************************************************************************************************************************************************

 

WRZESIEŃ 2011r. - ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

 

       Burmistrz infromuje, że w dniach 5 - 9 września br. od godz. 7:00 na terenie Miasta Ostrzeszowa "Miejski Zakład Oczyszczania"  z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim kolejny raz przeprowadzi bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zabierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą ulicę miasta.


       Szczegółowe informacje oraz harmonogram zbiórki zamieszczono w ulotce informacyjnej, którą można pobrać poniżej. Zgodnie z tym harmonogramem Ostrzeszów jest podzielony na pięć sektorów. Każdy sektor obsługiwany będzie w określonym dniu, dlatego też prosimy o uważne zapoznanie się z harmonogramem i szczegółami zbiórki.
 

ULOTKA INFORMACYJNA DO POBRANIA  T U T A J

 

 

**************************************************************************************************************************************************************

 

 

21 SIERPNIA 2011r. - PODZIĘKOWANIA ZA TEGOROCZNE PLONY

 

       Dożynki Miejsko - Gminne zorganizowane  w tym roku we wsi Szklarka Przygodzicka, stały się okazją do złożenia podziękowań dla rolników, ogrodników i sadowników za udane zbiory. Burmistrz podkreślił szczególne znaczenie trudu, jaki jest podejmowany każdego dnia pracy na roli i jego owoców. Wszystkim gospodarzom życzył zdrowia, pomyślności i sprzyjających warunków atmosferycznych.

  

 

 

 

**************************************************************************************************************************************************************

 

20 SIERPNIA 2011r. - JUBILEUSZ  GRUPY  "TRASKO - INWEST"

 

       Z okazji 20 - lecia działania Grupy "TRASKO INVEST" Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie, Burmistrz MiG złożył gratulacje oraz najserdeczniejsze życzenia kolejnych, owocnych lat funkcjonowania oraz sukcesów w podejmowanych przedsięwzięciach. "TRASKO INVEST" jest jednym z największych podmiotów działających na terenie miasta i gminy, zapewniając miejsca pracy i rozwój gospodarczy. 

 

 

 

**************************************************************************************************************************************************************

 

SIERPIEŃ 2011r. - DZIECI  ODWIEDZIŁY  BURMISTRZA

 

 

 

 

        Dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych przebywające w naszym mieście na wakacyjnym wypoczynku, tradycyjnie organizowanym przez Stowarzyszenie "DOROŚLI DLA DZIECI", kilkakrotnie złożyły wizytę Burmistrzowi w Urzędzie MIasta i Gminy. Dzieci mogły przyjrzeć się codziennej pracy urzędników i władz samorządowych, a na zakończenie zostały ugoszczone słodkim poczęstunkiem.

 

  **************************************************************************************************************************************************************

 

 

27 LIPCA 2011r. - 15. PIELGRZYMKA BIEGOWA OSTRZESZÓW - CZĘSTOCHOWA - LEŚNIÓW

 

 

 

 

"Z Maryją do Jezusa."

 


        Po porannej Mszy Św. Burmistrz MiG pożegnał wraz z Wicestarostą Ostrzeszowskim - Panią Zofią Witkowską uczestników 15. Pielgrzymki Biegowej na Jasną Górę organizowanej corocznie przez Stowarzyszenie Katolicko - Sportowe "SZCZĘŚCIE".

 

        W ciągu trzech dni uczestnicy pokonają ok. 200 km w systemie sztafetowym i odwiedzą m.in. Mikorzyn, Wieluń, Częstochowę - Jasną Górę i Leśniów. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przy dofinansowaniu udzielonym z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego - podnoszenie sprawności fizycznej społeczeństwa i popularyzacja sportu rekreacyjnego.

 

 

   

 

 

**************************************************************************************************************************************************************


 

22 LIPCA 2011r. - PODZIĘKOWANIE DLA POLICJI

 

"Osobowość kształtuje się nie przez piękne słowa
lecz pracą i własnym wysiłkiem."
/Albert Einstein/

 

       ŚWIĘTO POLICJI obchodzone corocznie w dniu 22 lipca było doskonałą okazją do złożenia przez Burmistrza MiG podziękowań za pełną oddania, bezinteresowną, a tak często niedocenianą służbę Funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Policji w Ostrzeszowie na rzecz społeczności Ziemi Ostrzeszowskiej. Burmistrz wraz z gratulacjami z okazji awansów i wyróżnień, zlożył policjantom życzenia: satysfakcji z podejmowanych czynności, szacunku i zaufania ze strony społeczeństwa, a także zdrowia i powodzenia w życiu osobistym.
 

 

**************************************************************************************************************************************************************

 

30 CZERWCA 2011r. - ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZÓW

 

 

 

 

     

 

        Jednogłośnie i z aplauzem Radni Rady Miejskiej udzielili Burmistrzowi MiG w dniu 30 czerwca br. na XI Sesji absolutorium z wykonania budżetu za 2010 rok.

        W związku z ubiegłorocznymi wyborami samorządowymi, wykonanie budżetu w 2010r. jest dziełem dwóch osób: Pana Stanisława Wabnica, który sprawował funkcję burmistrza przez większą część roku oraz Jego ówczesnego zastępcy i następcy – Pana Mariusza Witka. Stąd Pan St. Wabnic był gościem honorowym XI Sesji RM i zajął miejsce obok obecnego włodarza naszej gminy. Po wyrażeniu przez radę aprobaty dla podejmowanych działań, obydwaj Panowie podziękowali Radnym za zaufanie, a współpracownikom za pomoc w realizacji budżetu.

 

        Radni wyrazili swoje obawy nt. prognozy budżetowej na przyszłe lata. Dyskusję zakończył Burmistrz Witek przytaczając słowa Winstona Churchilla: "Trzeba być optymistą, bo bycie kimkolwiek innym zapewne nic nie daje".

 

 

   

 

 

 

**************************************************************************************************************************************************************

 

25 MAJA 2011r. - NAJMŁODSI MIESZKAŃCY GMINY Z WIZYTĄ U BURMISTRZA

 

 

 

      W środę, 25 maja br. do Urzędu Miata i Gminy przybyła z niecodzienną wizytą grupa dzieci ze Szklarki Przygodzickiej wraz z Wychowawczynią - Panią Ewą Borkowską oraz Radną RM - Panią Mirosławą Modrzyńską, aby z bliska przyjrzeć się pracy pracowników samorządowych.

      W czasie wycieczki po ostrzeszowskim urzędzie dzieci odwiedziły Pana Burmistrza i Jego zastępcę, którzy krótko opowiedzieli o zwykłym dniu swojej pracy, a pod kierunkiem Pana Sekretarza zwiedziły pozostałe wydziały UMiG.

      Nie zabrakło drobnych upominków i słodyczy, za które dzieci podziękowały śpiewem i tańcem. Miło nam było gościć najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Może wśród nich był przyszły samorządowiec?

 

 

       

 

 

 

**************************************************************************************************************************************************************

 

20 MAJA 2011r. - POWITANIE MATKI BOŻEJ W WIZERUNKU JASNOGÓRSKIM

 

 

       W dniach 19 - 28 maja 2011r. w dekanacie ostrzeszowskim odbyła się peregrynacja Matki Bożej w wizerunku Pani Jasnogórskiej. 20 maja br. w imieniu władz samorządowych oraz mieszkańców ziemi ostrzeszowskiej Burmistrz MiG Ostrzeszów uroczyście powitał Czarną Madonnę na terenie naszej gminy słowami:

 

       "Matko Boża, Najświętsza Maryjo, Pani Jasnogórska
Tak wiele miast i wsi odwiedziłaś Królowo Polski, tak dużo kilometrów przebyłaś, aby po latach znów nawiedzić ziemię ostrzeszowską. Dziś mieszkańcy tej ziemi pragną Cię – Najświętsza Maryjo przywitać w pokorze i z wielką radością ugościć Twoje oblicze. Chwile spędzone przy Tobie wzmocnią nas i dają siłę, nadzieję i wytrwałość w miłości.
       Witają Cię wszyscy pokładający nadzieję w Bogu – dzieci i dorośli, władze samorządowe wraz z instytucjami i organizacjami.
       W Ostrzeszowie Przenajświętsza Panno byłaś, jesteś i pozostaniesz w sercach naszych.
Z wielką radością i wzruszeniem witając Cię mówimy i śpiewamy:

 

Jest zakątek na tej ziemi,
Gdzie powracać każdy chce,
Gdzie króluje Jej Oblicze,
Na Nim cięte rysy dwie."

 

       Przywołując osobę wiernego Czciciela Maryji - Bł. Jana Pawła II na zakończenie dodał:

 

"Nasza ukochana Matko!
Ciesząc się z czasu nawiedzenia Twego Jasnogórskiego wizerunku na ostrzeszowskiej ziemi, wołamy za Twoim wiernym sługą – Błogosławionym Janem Pawłem II:


Totus Tuus – Cały Twój Maryjo!
Matko Przenajświętsza pozostań z nami na zawsze!"


 

 

 

 

**************************************************************************************************************************************************************

 

 

14 MAJA 2011r. - SEMINARIUM W OSTRZESZOWSKIM KLASZTORZE

 

 

 

 

       Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów wraz ze Starostwem Powiatowym oraz Zgromadzeniem Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Ostrzeszowie zorganizowali w sobotę, 14 maja br. na terenie Zespołu Klasztornego Zgromadzenia  seminarium pt. „Pobernardyński Zespół Klasztorny w Ostrzeszowie. Badania, rewaloryzacja, perspektywy.”

 

       Konferencja zgromadziła osoby bezpośrednio lub pośrednio uczestniczące w pracach renowacyjnych na terenie Klasztoru, wybitnych specjalistów z wielu dziedzin z całego kraju, a także sympatyków Zespołu Klasztornego i mieszkańców naszego miasta.

 

       Celem seminarium było przedstawienie historii Klasztoru, prezentacja raportu z dotychczas przeprowadzonych prac badawczych i rewaloryzacyjnych, określenie roli zabytku w rozwoju miasta i regionu oraz wskazanie perspektyw rozwoju.

 

Burmistrz MiG powitał zebranych sympatyków ostrzeszowskiego klasztoru słowami:

 

"Jako Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów, ale również mieszkańca ziemi ostrzeszowskiej, bardzo cieszy mnie fakt, że są ludzie, którym los tego kościoła i klasztoru nie jest obojętny oraz że znalazły się fundusze i możliwości na przeprowadzenie generalnego remontu i próby przywrócenia tym budynkom ich dawnego piękna i świetności. Klasztor Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, obok innych zabytków naszego miasta: Baszty Kazimierzowskiej, Kościoła Farnego czy Wieży Ciśnień, jest stałym punktem na turystycznym szlaku oraz wyznacza topografię Ostrzeszowa, a dzięki usytuowaniu na niewielkim wzniesieniu, powoduje, że króluje nad innymi zabudowaniami w tej części miasta. Natomiast Siostry Nazaretanki obecne na uroczystościach kościelnych, państwowych, prowadzące katechezę w szkołach podstawowych, przygotowujące dzieci i młodzież do przyjęcia Sakramentów, stały się dla wszystkich ostrzeszowian stałym elementem lokalnego społeczeństwa."

 

 

 

   

 

    

 

 

**************************************************************************************************************************************************************


 

KWIECIEŃ 2011r. - 10 LAT WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ STUHR - OSTRZESZÓW

 

 

 

 

 

       Na początku kwietnia br. Burmistrz MiG oraz przedstawiciele społeczeństwa Ostrzeszowa odwiedzili partnerską gminę Stuhr w Niemczech. Tym razem była to wizyta wyjątkowa - z okazji 10 - lecia współpracy partnerskiej naszych gmin.

 

        Najważniejszym punktem wizyty było podpisanie umowy o przedłużeniu współpracy. Tym razem pod tekstem umowy złożone zostały podpisy nie tylko Burmistrzów obydwóch gmin, jak miało to miejsce 21 lipca 2001r., przy zatwierdzaniu pierwszej umowy, ale także Prezesów Stowarzyszeń Współpracy Partnerskiej Ostrzeszów i Stuhr - Pani Mirosławy Rzepeckiej i Pana Lutza Hollmanna. Jak pokazała praktyka to właśnie te stowarzyszenia prowadzą aktywną wymianę doświadczeń i rozwijają przyjaźń pomiędzy naszymi społecznościami.

 

       Burmistrz Mariusz Witek w okolicznościowym przemówieniu krótko podsumował dotychczasową współpracę:

 

„W ciągu 10 lat współpracy odbyło się ok. 50 wzajemnych wizyt, wśród których przeważały oficjalne spotkania delegacji przedstawicieli gmin partnerskich, organizacji społecznych i gospodarczych. Było to ok. 16 spotkań, podczas których poznawaliśmy organizację i funkcjonowanie naszych gmin, a także podziwialiśmy piękno krajobrazu i obiekty zabytkowe. [...] Jednak najcenniejszym elementem naszej współpracy są nawiązane dzięki niej znajomości i przyjaźnie między naszymi społecznościami, ale także wśród polonii mieszkającej w Niemczech. Kontakty polsko - niemieckie nie ograniczają się tylko do oficjalnych corocznych delegacji, ale przede wszystkim mają charakter prywatny i utrzymywane są pomiędzy poszczególnymi mieszkańcami obu gmin i ich rodzinami."

 

Zakończył słowami: „Niech nasza przyjaźń wzrasta tak, jak drzewa przyjaźni - dąb w Stuhr i lipa krymska w Ostrzeszowie, symbolizujące stabilność i siłę naszej współpracy. Dziś ze wzruszeniem wspominamy minione 10 lat naszej przyjaźni, obserwujemy zmiany, podziwiamy nowości i śmiało możemy powiedzieć, że część z nich to nasze wspólne, międzynarodowe dzieło. To dzięki Wam - Drodzy Przyjaciele, Ostrzeszów stał się bliższy Europie i choć drogowskaz w ostrzeszowskim parku wskazuje odległość 777 km do Stuhr, to my myślami i sercem jesteśmy zawsze z Wami i na OSTRZESZOW PLATZ - symbolicznym kawałku Ostrzeszowa na niemieckiej ziemi."

 

 

 

     

 

 

**************************************************************************************************************************************************************

 

 

31 MARCA 2011r. - UCZCZONO SZÓSTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI JANA PAWŁA II

 

 

 

"Nie ma szczęścia, nie ma przyszłości

człowieka i narodu bez miłości."

Jan Paweł II

 

 

     To już sześć lat minęło od momentu, kiedy cały świat zastygł wpatrując się w Watykan, gdzie Ojciec Święty - Jan Paweł II odchodził do Domu Ojca. Był wyjątkowym Papieżem i Człowiekiem, który swoją nauką, postawą i bezgranicznym umiłowaniem bliźniego zmienił współczesny świat.

 

     Aby uczcić szóstą rocznicę śmierci tego Najwybitniejszego Polaka, 31 marca br. Burmistrz Miasta i Gminy - Pan Mariusz Witek wraz z swoim zastępcą - Panem Pawłem Uścinowiczem, Przewodniczącym Rady Miejskiej - Panem Edwardem Skrzypkiem oraz Sekretarzem MiG - Panem Włodzimierzem Piekarczykiem, oddali Mu hołd. Zostały złożone okolicznościowe wiązanki kwiatów i zapalone znicze w Parku Miejskim im. Jana Pawła II oraz pod płaskorzeźbą przedstawiającą Ojca Świętego na ścianie kościoła pw. Chrystusa Króla.

 

     Niech pamięć o Nim pozostanie na zawsze żywa w naszych sercach!

 

 

 

       

 

 

 

 

**************************************************************************************************************************************************************

 

6 GRUDNIA 2010r. - BURMISTRZ MiG MA SWOJEGO ZASTĘPCĘ  

 

 

   

        Pan mgr inż. Paweł Uścinowicz na podstawie Zarządzenia Burmistrza MiG Nr 91/2010 z dnia 6 grudnia 2010r. został powołany na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów.

 

        Pan Paweł Uścinowicz jest od lat pracownikiem samorządowym, a od 20 stycznia 2009r. pełnił funkcję II Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów. Nowemu Zastępcy Burmistrza gratulujemy powołania i życzymy satysfakcji z pełnionej funkcji.

 

 

 

 

 

**************************************************************************************************************************************************************

 

8 GRUDNIA 2010r. - ZŁOTE GODY

„Ile w trudzie nieustannym
wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń
ile chlebów rozkrajanych
pocałunków? schodków? książek?
oczy twe jak piękne świece
a w sercu źródło promienia
więc ja chciałbym twoje serce
ocalić od zapomnienia!”

 

 

      Niecodzienna uroczystość odbyła się w środę, 8 grudnia br. w Restauracji „ZACISZE”. Urząd Stanu Cywilnego zaprosił do wspólnego świętowania pary małżeńskie, które zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów i obchodzą w tym roku Jubileusz 50 - lecia zawarcia związku małżeńskiego.

 

     Pan Mariusz Witek - Burmistrz MiG, w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, nadał zgromadzonym parom „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz przekazał najserdeczniejsze życzenia kolejnych długich, spokojnych i wspólnych lat życia!

 

 

        

 

 

**************************************************************************************************************************************************************

 

2 GRUDNIA 2010 r. - ŚLUBOWANIE BURMISTRZA MiG

 

 

     

      2 grudnia 2010r., podczas II Sesji Rady Miejskiej Ostrzeszów VI kadencji, Pan Mariusz Witek złożył ślubowanie na Burmistrza MiG Ostrzeszów, a następnie przyjął liczne gratulacje i życzenia.

 

       Rota ślubowania Burmistrza MiG Ostrzeszów:

 

„Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta i Gminy Ostrzeszów. Tak mi dopomóż Bóg”.

 

 

        

 

 

****************************************************************************************************************************************************

 

21 LISTOPADA 2010r. - WYBORY SAMORZĄDOWE

 

 

      Mariusz Witek, dotychczasowy Zastępca Burmistrza MiG Ostrzeszów zostaje w I turze wyborów wybrany Burmistrzem MiG.

 

 

 

 

 

****************************************************************************************************************************************************

 

 

TUTAJ ZNAJDZIESZ ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

/ K L I K N I J /

 

 

****************************************************************************************************************************************************

Wszystkie prawa zastrzeżone dla Mariusz Witek (c) 2018

Stronę odwiedziło już gości!

Projekt i wykonanie

Studio Graficzne ANC