Mariusz Witek

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

Mariusz Witek Ostrzeszów

Oczyszczalnia ścieków w Ostrzeszowie

spółfinansowana przez UE

 

TUTAJ ZNAJDZIESZ ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIG OSTRZESZÓW  / K L I K N I J /

 

 

***********************************************************************************************************************************************

 

BOŻE NARODZENIE 2014

 

To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy,
Bóg rodzi się w człowieku.

 

***********************************************************************************************************************************************

30 PAŹDZIERNIKA 2014r. - WYGODNA  DROGA DLA INWESTORÓW

 

22 października br. została otwarta nowa droga do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- Podstrefa Ostrzeszów Kompleks 2 w Rojowie. Inwestycja ta ma zachęcić nowych przedsiębiorców do zainteresowania się terenami inwestycyjnymi.

 

Droga ma 6 m szerokości i prawie kilometr długości, a wybudowana została ze środków budżetu Miasta i Gminy oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – poddziałanie 6.2.2 „Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych”. Wartość projektu wynosi 1 270 604,61 PLN, a poziom wnioskowanego dofinansowania 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

   

 

***********************************************************************************************************************************************

 

30 PAŹDZIERNIKA 2014r. - NOWA DROGA W KORPYSACH

 

W październiku br. oddano do użytku nową drogę na terenie naszej gminy. Zadanie o nazwie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Korpysy" zostało dofinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, i dotyczyło przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Korpysy.

 

Na podstawie umowy z dnia 3 marca 2014 roku przekazano z budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 107 500,00 zł, pozostałe 93 026,90 zł pochodziło ze środków własnych Miasta i Gminy Ostrzeszów. Całkowita wartość inwestycji wyniosła więc 200 526,90 zł.

Nowo wykonana droga o szerokości 4 metrów i długości 690 metrów cieszy mieszkańców sołectwa Korpysy.

 

   

 

***********************************************************************************************************************************************

 

30 PAŹDZIERNIKA 2014r. - OBRADOWALI PO RAZ OSTATNI W VI KADENCJI

 

Jubileuszowa, 50. Sesja Rady Miejskiej Ostrzeszów odbyła się w czwartek, 30 października br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego.

 

W trakcie obrad radni zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Ostrzeszów w roku szkolnym 2013/2014, a następnie podjęli cztery uchwały.

 

Druga część obrad radnych upłynęła w uroczystej atmosferze, gdyż jubileuszowa sesja była zarazem ostatnią w tej kadencji samorządu. Przewodniczący RM Pan Edward Skrzypek krótko podsumował statystykę kończącej się kadencji Rady, a następnie wraz z Burmistrzem MiG Panem Mariuszem Witkiem wręczyli radnym i innym osobom zaangażowanym w ich czteroletnią pracę, okolicznościowe podziękowania i suweniry.

   

 

***********************************************************************************************************************************************

 

16 PAŹDZIERNIKA 2014r. - ZŁOTYCH GODÓW CIĄG DALSZY

 

"Kocha się naprawdę i do końca
tylko wówczas, gdy kocha się zawsze,
w radości i smutku,
bez względu na dobry czy zły los."
/Św. Jan Paweł II/

 

 

O trafności powyższych słów Ojca Św. Jana Pawła II najlepiej świadczą wspólne życie i postawa małżonków świętujących Złote Gody, a zgromadzonych w Restauracji „Zacisze” w czwartek, 16 października br. Była to już druga w tym roku uroczystość 50 – lecia zawarcia związku małżeńskiego zorganizowana przez ostrzeszowski Urząd Stanu Cywilnego, jednak nie mniej uroczysta i udana. Tym razem na uroczystość przybyło 16 z 20 zaproszonych par.

 

Od pięknego dnia ich ślubu w 1964 roku minęło wiele chwil – tych wypełnionych radością i szczęściem, ale niejednokrotnie także smutkiem i bólem. Dziś są dojrzalsi i bogatsi o wspólne doświadczenia, dzieci i wnuki, silni miłością, która wszystko pokona i wciąż wpatrują się w swoje oczy z bezgraniczną ufnością.

 

Dumni, wciąż zakochani w sobie małżonkowie – jubilaci odebrali z rąk Burmistrza MiG – Pana Mariusza Witka Medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Odznaczenie to nadane przez Prezydenta RP jest symbolicznym wyrazem uznania, jakie żywią władze Rzeczypospolitej Polskiej i władze samorządowe, dla wartości życia rodzinnego oraz wagi, jaką przywiązują do pomyślności każdej rodziny, do trwałego, zgodnego i szczęśliwego związku małżeńskiego.

 

Tradycyjnie do świętujących par z gratulacjami przybyli także: Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Edward Skrzypek, Starosta Ostrzeszowski – Pan Lech Janicki, Kierownik USC - Pani Anna Wolna oraz asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba – Pani Sabina Dachowska.

 

Szczęśliwym małżonkom gratulujemy i życzymy kolejnych tak doniosłych rocznic w zdrowiu, szczęściu rodzinnym i radości!

 

   

 

***********************************************************************************************************************************************

 

 

9 PAŹDZIERNIKA 2014r. - PRZEŻYLI 50 WSPÓLNYCH LAT


Ile razem dróg przebytych?
Ile ścieżek przedeptanych? [… ]
Ile w trudzie nieustannym
wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń?
Ile chlebów rozkrajanych?
Pocałunków? Schodów? Książek?

 

 

Choć przytoczone słowa powstały pod natchnieniem poety kilkadziesiąt lat temu, to mogłyby paść z ust każdego z uczestników niezwykłej uroczystości, która miała miejsce w czwartek, 9 października br. w Restauracji „Zacisze”. Jak co roku, Urząd Stanu Cywilnego zaprosił małżonków z terenu naszej gminy, którzy w bieżącym roku obchodzą swoje złote gody, czyli zawarli związek małżeński w 1964 roku! Z powodu dużej ilości świętujących par (44), tegoroczne uroczystości rozłożono na dwa dni: 9 października – 24 pary i 16 października – 20 par.

 

Choć od tego pięknego, jednego z najważniejszych w życiu, wydarzenia minęło 50 lat, to szanowni Jubilaci wciąż patrzą na siebie z czułością i miłością, a łączące ich uczucie jest nawet głębsze i dojrzalsze, bo zahartowane trudnymi doświadczeniami, problemami i chwilami smutku, których, obok dni radości i szczęścia, na pewno nie brakowało przez te wszystkie lata.

 

Najważniejszym punktem tej niecodziennej uroczystości, na którą przybyło 17 par z 24 zaproszonych, było wręczenie przez Burmistrza MiG – Pana Mariusza Witka medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Odznaczenie to nadane przez Prezydenta RP jest symbolicznym wyrazem uznania, jakie żywią władze Rzeczypospolitej Polskiej i władze samorządowe, dla wartości życia rodzinnego oraz wagi, jaką przywiązują do pomyślności każdej rodziny, do trwałego, zgodnego i szczęśliwego związku małżeńskiego.

 

Do świętujących małżonków z gratulacjami przybyli także: Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Edward Skrzypek, Starosta Ostrzeszowski – Pan Lech Janicki, Kierownik USC - Pani Anna Wolna oraz asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba – Pani Sabina Dachowska.

 

   

 

***********************************************************************************************************************************************


2 PAŹDZIERNIKA 2014r. - WRĘCZONO KOLEJNY MEDAL "ZA ZASŁUGI DLA MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW"

 

To pięknie, gdy człowiek jest dumny
ze swego miasta, lecz jeszcze piękniej,

gdy miasto może być z niego dumne.
/Abraham Lincoln/


Kiedy w czerwcu br. na XLVI Sesji Rady Miejskiej została wywołana, na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej, uchwała w sprawie przyznania tegorocznego Medalu „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów”, ostrzeszowscy radni byli jednogłośni. To zaszczytne, jedenaste z kolei, samorządowe wyróżnienie otrzymał Pan Zbyszko Szmaj. Uroczyste wręczenie medalu nastąpiło podczas XLIX Sesji RM w dn. 2 października br. w auli Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wlkp. w Ostrzeszowie. Wybór miejsca nie był przypadkowy, gdyż to właśnie z tą szkołą p. Zbyszko był związany przez większą część swojego życia zawodowego, pełniąc funkcję najpierw kierownika warsztatów szkolnych, następnie dyrektora placówki.

 

Po przekazaniu odznaczenia przez Burmistrza MiG Pana Mariusza Witka i Przewodniczącego RM Pana Edwarda Skrzypka, a także legitymacji i kwiatów, z licznymi gratulacjami pospieszyli: przedstawiciele władz samorządowych powiatu, organizacji pozarządowych, w tym Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat”, biuro poselskie Eurodeputowanego Pana Andrzeja Grzyba, młodzież szkolna, wieloletni współpracownicy, przyjaciele, a także dyrekcja szkoły.

 

Bardzo udana część artystyczna przygotowana przez społeczność ZS nr 1 była swoistym ukłonem młodego pokolenia w stronę zasłużonego dla ich szkoły, wieloletniego pedagoga i dyrektora. Prawdziwą perełką okazał się występ wrocławskiego muzyka – Pana Jarosława Zawartko – ostrzeszowianina, który w murach ZS nr 1 uczył się przed laty, choć jak podkreślił w ciepłych słowach skierowanych do uhonorowanego, pewnie kiepski byłby z niego budowlaniec i to dzięki Panu Szmajowi dziś robi to, co naprawdę kocha.

 

   

 

***********************************************************************************************************************************************

 

5-7 WRZEŚNIA 2014r. - 100-LETNIE HARCERSTWO WCIĄŻ MŁODE DUCHEM

 

Mam szczerą wolę, całym swoim życiem
pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim
i być posłusznym Prawu Harcerskiemu…

 

 

Kilkumiesięczne przygotowania, bogaty program uroczystości, zaproszenia rozesłane do różnych zakątków kraju i zagranicy, i nareszcie nadszedł - piątkowy wieczór, 5 września, pierwszy gwizdek i zbiórka. Jubileusz 100 – lecia działalności harcerskiej na ziemi ostrzeszowskiej rozpoczęto!

 

Na czas świętowania klucze do miasta władze samorządowe Miasta i Gminy Ostrzeszów przekazały na ręce druha Stanisława Stawskiego. Jak na harcerzy przystało rozbito obóz zlotowy na terenach zielonych między ul. Norweską a Armii Krajowej, odbyły się gry terenowe, także dla rodzin z dziećmi, było ognisko, apel, wystawa, występ Kabaretu „HAK” oraz wspomnienia, refleksje i nocne Polaków rozmowy…

Uroczystości jubileuszowe uświetniła swoją obecnością Pani Karolina Kaczorowska – harcerka i patriotka, wdowa po śp. Ryszardzie Kaczorowskim - ostatnim Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie. Ostrzeszowska Brać Harcerska kolejny raz udowodniła swą siłę, wielkość i, że pomimo swoich 100 lat, jest nadal młoda duchem.

 

   

 

 

***********************************************************************************************************************************************

 

 

 

1 WRZEŚNIA 2014r. - UCZCZONO 75. ROCZNICĘ NAPAŚCI HITLEROWSKIEJ NA POLSKĘ

 

 

Liczne poczty sztandarowe, delegacje oraz młodzież ostrzeszowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zebrali się w poniedziałek, 1 września br. przy Pomniku Harcerskim mieszczącym się u biegu ulic Zamkowej i Armii Krajowej, aby uczcić 75. rocznicę napaści hitlerowskiej na Polskę.

 

Wyjątkową uroczystość, zorganizowaną przez samorządy terytorialne Miasta i Gminy Ostrzeszów oraz Powiatu Ostrzeszowskiego, rozpoczęto zapaleniem znicza przez uczestników Biegu Pokoju przybyłych z Wielunia. Wielu historyków uważa, że to właśnie zbombardowanie 1 września 1939r. o świcie, tego oddalonego o 50 km miasta dało początek II. wojnie światowej. Przebieg kampanii wrześniowej przybliżył zebranym nauczyciel historii z Zespołu Szkół nr 2 – Pan Jacek Hałas, natomiast słowo okolicznościowe do zebranych skierowali Burmistrz MiG - Pan Mariusz Witek oraz Starosta Ostrzeszowski – Pan Lech Janicki.

 

„Przechodniu, powiedz Ojczyźnie, żeśmy walczyli do końca, spełniając swój obowiązek” – tymi słowami, upamiętniającymi bohaterską obronę Wizny, podczas której kilkuset żołnierzy polskich, dowodzonych przez kapitana Raginisa, stawiło heroiczny opór ponad 42 tysięcznej armii niemieckiej, Burmistrz Mariusz Witek rozpoczął swoje przemówienie. "Dziś trudno nam sobie wyobrazić tamten czas, kiedy życie Polaków było każdego dnia zagrożone. Okres pokoju przyzwyczaił nas do wolności i swobód, nie wiemy co to egzekucje, głód i obozy koncentracyjne. Dlatego tak cenną wartością jest pokój. W czasach okupacji trzeba było o niego walczyć z bronią w ręku, a dziś trzeba go zdobywać nauką i pracą, aby swymi zdolnościami oraz umiejętnościami móc jak najlepiej służyć Ojczyźnie. Pamiętajmy o naszej historii, której znakiem są mogiły i miejsca pamięci. Nie przechodźmy obok nich obojętnie, ofiarowując swe myśli i modlitwę tym, których zabrała wojna. Także i Pomnik Harcerski, którego 30-ta rocznica powstania przypada w bieżącym roku, jest takim miejscem, przy którym możemy wspomnieć obrońców Polski, a wśród nich ostrzeszowskich harcerzy."

 

 

   

 

***********************************************************************************************************************************************

 

 

25 LIPCA 2014r. - WAKACJE Z KABLÓWKĄ

 

 

O ostrzeszowskich bogatych (i smakowitych) tradycjach kulinarnych, kolejnym Ogólnopolskim Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi i wielu turystycznych atrakcjach, zrealizowano program Telewizji "PRO ART" - "Wakacje z Kablówką"  /do zobaczenia TUTAJ/

 

 

***********************************************************************************************************************************************

 

 

21 LIPCA 2014r. - PLAŻOWE ŚWIĘTOWANIE Z WOPR-EM

 

 

 

Nie tylko utrzymujące się od kilku dni 30-stopniowe upały, ale także obchody doniosłego jubileuszu 120-lecia działalności struktur ratownictwa wodnego w Polsce i 50-lecie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na ziemi ostrzeszowskiej stały się okazją do wspólnego świętowania z mieszkańcami na wyjątkowym, plażowym festynie rodzinnym.

 

Święto WOPR nie mogło odbyć się gdzie indziej, jak tylko na miejskim kąpielisku OSIR - w miejscu, w którym na co dzień, w sezonie letnim, ostrzeszowska drużyna pełni służbę na rzecz ochrony, a niejednokrotnie ratowania zdrowia i życia osób, zwłaszcza dzieci, wypoczywających na terenie naszego miasta.

 

Oprócz tłumu mieszkańców spragnionych ochłody, były podziękowania i wręczone wyróżnienia, turniej plażowe piłki siatkowej, pokaz ratownictwa wodnego i medycznego, straży pożarnej, ćwierćfinałowy koncert ostrzeszowskiego IDOLA, pokaz karate i zumby, aqua aerobik i wiele innych atrakcji.

 

 

***********************************************************************************************************************************************


4 LIPCA 2014r. - KOLONIŚCI ODWIEDZILI UMIG

 

Grupa dzieci z terenu gminy Ostrzeszów odwiedziła w piątek, 4 lipca br. Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie i Pana Burmistrza Mariusza Witka, by podpatrzeć codzienną pracę samorządowców. Byli to uczestnicy trwających 10 dni półkolonii organizowanych w Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie przez Związek Młodzieży Wiejskiej.

 

Pani Maria Kapelańczyk jako kierownik półkolonii wraz z opiekunkami: Panią Krystyną Rajską i Wiolettą Nowińską każdego dnia przygotowują moc atrakcji - m.in. gry terenowe, zajęcia sportowe, lekcje muzealne, zajęcia plastyczne, projekcja filmu w Kinie PIAST, zwiedzanie ostrzeszowskich zabytków i wiele innych propozycji, wśród których każdy może znaleźć coś dla siebie. Najwięcej emocji wzbudza sobotni, 5 lipca br., całodzienny pobyt we Wrocławiu ze zwiedzaniem fabryki słodyczy i wjazdem na Sky Tower.

 

 

************************************************************************************************************************************************


 

 

1 LIPCA 2014r. - WYSTAWA POLICYJNA W UMIG

 

 

Przypadający w tym roku doniosły Jubileusz 95 – lecia funkcjonowania struktur policyjnych w Ostrzeszowie stał się okazją do zorganizowania specjalnej ekspozycji zawierającej różnorodne przedmioty z tego okresu udostępnione Komendzie Powiatowej Policji przez osoby prywatne.

 

Wśród eksponatów można znaleźć prawdziwe perełki: mundury, okrycia wierzchnie, fotografie, księgi pamiątkowe, medale i odznaczenia oraz przedmioty użytku codziennego. Wystawę znajdującą się na I piętrze UMiG (obok wejścia do sekretariatu Burmistrza MiG) można zobaczyć do końca lipca br.

 

   

 

*************************************************************************************************************************************************

 

 

1 LIPCA 2014r. - ZŁÓŻ NOWĄ DEKLARACJĘ

 

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi, której formularz został Państwu dostarczony wraz z wymiarem opłaty za I i II kwartał 2014 roku. Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, pok. nr 86, najpóźniej do 15 lipca 2014 r.

 

Nową deklarację mają obowiązek złożyć wszyscy właściciele nieruchomości (najemcy, dzierżawcy, użytkownicy wieczyści), zamieszkałych i niezamieszkałych, nawet jeśli wymiar opłaty wyliczony wg nowych stawek pozostanie na dotychczasowym poziomie.

 

 

************************************************************************************************************************************************


 

30 MAJA 2014r. - JEDNOMYŚLNE ABSOLUTORIUM

 

 

Zgodnego poparcia dla realizacji budżetu MiG Ostrzeszów w 2013 roku udzielili radni Rady Miejskiej Ostrzeszów Panu Burmistrzowi MiG Mariuszowi Witkowi. Jedno z najważniejszych głosowań w ciągu roku odbyło się podczas XLV Sesji RM w dn. 29 maja br.

 

Po jednogłośnym zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu MiG Ostrzeszów oraz udzieleniu absolutorium, Pan Burmistrz podziękował za poparcie i udzielone zaufanie. Natomiast do swojego zastępcy, kierowników jednostek organizacyjnych, prezesów spółek komunalnych i pozostałych współpracowników skierował szczególne słowa podziękowania.

 

 

   

 

Krótko o wykonaniu budżetu za 2013 rok

Po wprowadzeniu wszystkich 18 zmian budżet miasta i gminy na koniec 2013 roku wynosił po stronie dochodów 63.148.073 zł., natomiast po stronie wydatków 60.148.073 zł.

Planowane dochody w kwocie jak wyżej wykonane zostały w 98,5 %, tj. 62.222.550 zł i są wyższe od wykonania dochodów 2012 roku o 4,2 %;

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów dochody wszystkich samorządów w kraju w 2013 roku wyniosły 183 mld zł i są wyższe od wykonania dochodów w 2012r. o 3,3 %;

Planowane wydatki w kwocie jak wyżej wykonane zostały w 96,1 %, tj. 57.776.867 zł i są wyższe w stosunku do wykonania wydatków 2012 roku o 2,1 %;

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów wydatki wszystkich samorządów w kraju w 2013 roku wyniosły 183 mld zł i są wyższe od wykonania wydatków w 2012r. o 1,8 %;

Spłacono w 2013 roku 3.000.000 zł zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, stąd łączne zadłużenie gminy z tego tytułu na koniec 2013 roku wyniosło 19.270.000 zł i uległo obniżeniu w stosunku do końca 2012 roku o 13,5 % /22.270.000 zł/.
W 2013 roku jednostki samorządu terytorialnego planowały deficyt w wysokości 8,814 mld zł, natomiast według wstępnych danych, budżety JST zamknęły się zbiorczo deficytem w kwocie 54,5 mln zł;

Pełną treść sprawozdania można znaleźć TUTAJ.

 

 

************************************************************************************************************************************************


 

 

3 MAJA 2014r. - NIECH ŻYJE POLSKA!

 

 

 

Święto 3 Maja jest wspomnieniem wielkiej reformy ustroju Polski uwieńczonej uchwaleniem w 1791r. pierwszej w Europie konstytucji, ale jest również poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, która poprzez śluby lwowskie króla Jana Kazimierza została obrana na Królową Polski. W tym roku w wyjątkowy sposób uczczono ten dzień w naszym mieście.

Obchody rozpoczęto tradycyjnie w samo południe, Mszą Św. koncelebrowaną w intencji Ojczyzny, która ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, odprawiona została w kościele farnym p.w. NMP Wniebowziętej.

 

Po nabożeństwie nastąpił uroczysty przemarsz zebranych pocztów sztandarowych, braci harcerskiej, duchowieństwa, władz samorządowych i mieszkańców na ul. Gen. Władysława Sikorskiego, pod posesję nr 16 należącą do Państwa Matyszkiewiczów.

W tym miejscu zawisła pamiątkowa tablica upamiętniająca poległego w dniu 12 maja 1944r. w Bitwie pod Monte Cassino ostrzeszowskiego harcerza - sierżanta Walerego Gorgolewskiego, ufundowana przez 3 Drużynę Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej im. Gen. Władysława Andersa w Ostrzeszowie, którą odsłonili: druh harcmistrz Stanisław Stawki, druh harcmistrz Sławomir Kurzaj, druh przewodnik Kacper Bacik oraz przedstawiciel rodziny poległego – Pan Łukasz Gorgolewski, natomiast ksiądz Kanonik Stefan Szkaradkiewicz dokonał jej poświęcenia.

 

Współczesny patriotyzm rozumiany jako myślenie i troska o państwo, poszanowanie jego instytucji i osób wypełniających zadania państwowe, to w pewnym sensie szacunek dla samych siebie. Nie da się zaś zrozumieć historii Polski, naszego patriotyzmu bez jego - opartego na wierze - duchowego dziedzictwa, będącego podstawą narodowej tożsamości i wielowiekowych tradycji. Pamiętajmy, że my tutaj, w małej społeczności ostrzeszowskiej, także jesteśmy cząstką polskiego Państwa i Narodu – stwierdził w okolicznościowym przemówieniu Pan Burmistrz Mariusz Witek.

 

 


 

 

************************************************************************************************************************************************


 

WIELKANOC A.D. 2014 - WESOŁEGO ALLELUJA!!!

 

 

 

************************************************************************************************************************************************

 

 

12 - 13 KWIETNIA 2014r. - OSTRZESZOWSKI CROSS BIEGA JUŻ PÓŁ WIEKU

 

 

 

 

Miniony weekend 12 – 13 kwietnia br. minął w Ostrzeszowie pod znakiem sportu. W sobotę nastąpiła inauguracja obchodów 50. Centralnych Dni Olimpijczyka oraz odbyły się VII Mistrzostwa Świata INAS w biegach przełajowych. Natomiast niedziela należała do 50. Crossu Ostrzeszowskiego.

 

Ostrzeszów biega już od pół wieku! Cross Ostrzeszowski jako najstarsza w Polsce impreza biegowa, organizowana nieprzerwanie od 1965r., przyciąga z niesłabnącą siłą, sportowców i miłośników lekkoatletyki z najdalszych zakątków kraju, a nawet z zagranicy. Doniosły złoty jubileusz zasłużył na wyjątkową oprawę: gościliśmy ponad 20 medalistów olimpijskich, były okolicznościowe wystawy, reportaże, medale dla zasłużonych, opracowano jubileuszową monografię Crossów, wydawnictwa pocztowe i wiele innych atrakcji.

 

Jak co roku od pół wieku, Ostrzeszów na jeden dzień w roku stał się stolicą biegów przełajowych. Pan Burmistrz MiG, Mariusz Witek witając wszystkich na stadionie miejskim powiedział:
 

Przez te 50 lat przez ostrzeszowską ziemię przebiegli: amatorzy i zawodowcy, kobiety i mężczyźni różnych zawodów, przedszkolaki i trochę starsi, których połączyła radość z rozwijania sportowych talentów i pasji. Bł. Jan Paweł II powiedział: "Sport to najlepsza droga do pokonywania granic" i choć nie każdy może bić rekordy świata, to każdy może uprawiać sport na miarę własnych możliwości. […] Kiedy 13 marca 1965r. uczestnicy pierwszych wiosennych biegów ostrzeszowskich, wystartowali w parku miejskim, nikt nie przypuszczał, że amatorskie bieganie rozrośnie się do tak znacznych rozmiarów, dlatego nam pozostaje dołożyć wszelkich starań, aby piękną ideę aktywnego stylu życia, rywalizacji w duchu fair-play oraz zamiłowania do sportu, a zwłaszcza lekkoatletyki, przekazać kolejnym, młodym pokoleniom, by oni, jak my dzisiaj, mogli za kolejne 50 lat świętować setny Cross Ostrzeszowski.

 

 

 

*************************************************************************************************************************************************

 

 

 

2 KWIETNIA 2014r. - W PRZEDDZIEŃ KANONIZACJI

 

 

 

Choć „naszego” papieża, bo takie określenie przylgnęło do Ojca Św. Jana Pawła II, nie ma już z nami 9 lat, to Jego postawa, autorytet i nauki są wciąż żywe w sercach prawdziwych chrześcijan. Aby uczcić kolejną rocznicę zakończenia ziemskiej wędrówki Bł. Jana Pawła II, w środę, 2 kwietnia br. w samo południe przedstawiciele władz samorządowych MiG Ostrzeszów oddali Mu cześć i złożyli kwiaty pod płaskorzeźbą na zewnętrznej ścianie kościoła pw. Chrystusa Króla w Ostrzeszowie oraz w Parku Miejskim im. Jana Pawła II. W tym roku włodarzom Ostrzeszowa towarzyszyła młodzież uczęszczająca do funkcjonującego od niedawna gimnazjum przy Ochotniczym Hufcu Pracy (ul. Zamkowa 12).

 

Przypomnijmy, że nasz wybitny Rodak, Karol Wojtyła – poeta, aktor, dramaturg i pedagog, filozof historii, fenomenolog i mistyk, który po wyborze na głowę stolicy apostolskiej przyjął imię Jan Paweł II, zmarł 2 kwietnia 2005r., po 27 latach pontyfikatu. 13 maja 2005r. papież Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, udzielając dyspensy od pięcioletniego okresu oczekiwania od śmierci kandydata, jaki jest wymagany przez prawo kanoniczne. Dnia 1 maja 2011r., w Święto Miłosierdzia Bożego, został on ogłoszony błogosławionym. Natomiast na dzień 27 kwietnia 2014r. (Niedziela Miłosierdzia Bożego) została wyznaczona data Jego kanonizacji, wraz z kanonizacją papieża Jana XXIII.


 

   

 

 

***********************************************************************************************************************************************

 

 

 

18 MARCA 2014r. - 250 LAT OSTRZESZOWA NA SZLAKU POCZTOWYM

 

 

 

   

 

Podczas gdy cały świat wysyła maile, sms’y i mms’y, prześciga się w nowych modelach telefonów czy tabletów, oni z wakacji wysyłają kolorowe pocztówki i godzinami mogą opowiadać o swojej pasji – filatelistyce. Wcale nie oznacza to, że miłośnicy znaczka pocztowego nie idą z duchem czasu, ale chcą podtrzymać tak wspaniałą dziedzinę kultury i ocalić we współczesnym społeczeństwie sztukę epistolografii oraz związane z nią znaczki, listy, pocztówki, stemple, datowniki...

W gronie zwolenników tradycyjnej poczty i członków Polskiego Związku Filatelistów, regionalistów i władz samorządowych MiG Ostrzeszów oraz Powiatu Ostrzeszowskiego odbyła się niezwykła sesja popularno – naukowa „250 lat poczty w Ostrzeszowie 1764 - 2014 na tle historii miasta i regionu”, będąca formą uczczenia tak doniosłego jubileuszu na ziemi ostrzeszowskiej. Do wspólnego świętowania zaprosiło Miejskie Koło Polskiego Związku Filatelistów im. Antoniego Serbeńskiego w Ostrzeszowie, co możliwe było dzięki otrzymaniu wsparcia finansowego z Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie. W pierwszej części spotkania Pan Tomasz Gąsłowski – Sekretarz Okręgu Kaliskiego PZF odczytał list od Prezesa Okręgu Kaliskiego – Pana Jerzego Bielawskiego oraz w Jego imieniu przekazał przyznane odznaczenia. Natomiast okolicznościowe suweniry przygotowane przez Pocztę Polską wręczyli w imieniu Koła Miejskiego PZF w Ostrzeszowie Panowie Marek Banasiak i Maciej Bukczyński - główni organizatorzy uroczystości.
 

Podczas sesji przedstawiono także kilka ciekawych zagadnień z zakresu dziejów działania poczty na naszym terenie, które znalazły się w wydanej z okazji jubileuszu broszurze.
 

Na zorganizowanym stoisku każdy mógł nabyć specjalne wydawnictwa pocztowe oraz obejrzeć małą ekspozycję archiwalnych zdjęć, kopert, stempli, listów z różnych okresów działania poczty.
 

 

 

   

************************************************************************************************************************************************

 

 

14 MARCA 2014r. - BEZPŁATNE SEMINARIUM DLA OSTRZESZOWSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Firma „DORADZTWO PRAWNE Damian Szulc” przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Ostrzeszowie i Ostrzeszowskim Inkubatorem Przedsiębiorczości zorganizowała dla ostrzeszowskich przedsiębiorców z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w piątek, 14 marca br. konferencję o tematyce finansowo-prawnej pt. „PRAWO W BIZNESIE”.

 

Prowadzący konferencję członkowie Wielkopolskiej Izby Adwokackiej: Szymon Stypuła – adwokat i nauczyciel akademicki UAM w Poznaniu oraz aplikant adwokacji Damian Szulc – współpracownik poznańskich kancelarii adwokackich i praktykujący w ramach ww. działalności, w ciekawy sposób przedstawili dwa zagadnienia:

- zabezpieczenie wierzytelności i windykacja wierzytelności w biznesie;
- optymalna forma prowadzenia działalności gospodarczej.

 

   

 

************************************************************************************************************************************************


 

11 MARCA 2014r. - DZIEŃ SOŁTYSA - GOSPODARZA I OPIEKUNA WSI

 

 

*************************************************************************************************************************************************

 

8 MARCA 2014r. - DZIEŃ KOBIET

 

 

 

************************************************************************************************************************************************

 

14 LUTEGO 2014r. - SMS PRZYPOMINACZ

 

Chcesz być na bieżąco z najważniejszymi informacjami samorządowymi?
Jako pierwszy dowiedzieć się o zbliżającym gradobiciu czy planowanej przerwie w dostawie energii? Nic prostszego!

 

Aby otrzymywać bezpłatne informacje wystarczy wysłać jednego SMS-a
lub zarejestrować się poprzez portal www.sms.ostrzeszow.pl.

 

Nie czekaj, przyłącz się do nas już dziś!

 

 

*************************************************************************************************************************************************

 

 

10 LUTEGO 2014r. - ZMIANY W ZASADACH GOSPODARKI ODPADAMI

 

W dniu 28 listopada 2013r., podczas XXXVIII Sesji, Rada Miejska Ostrzeszów podjęła kolejne trzy uchwały w sprawie zagospodarowania odpadów komunalnych (Uchwały nr XXXVIII/230 – 232/2013). Nowe regulacje prawne, które będą obowiązywać mieszkańców Miasta i Gminy Ostrzeszów od 1 lipca 2014r., wprowadzają koniecznośćwypełnienia i złożenia w Urzędzie Miasta i Gminy nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie podstawą naliczenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów według nowych stawek opłat.


Nowy formularz deklaracji obowiązujący od 1 lipca br., stanowiący załącznik do uchwały nr XXXVIII/230/2013 RM, można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie lub pobrać (także w wersji edytowalnej) ze strony internetowej www.ostrzeszow.pl, zakładka: Gospodarka Odpadami, lub z Biuletynu Informacji Publicznej: www. ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl.

Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, pok. nr 86, najpóźniej do 15 lipca 2014 r.

 

Nowe stawki opłat obowiązywać będą od 1. lipca 2014 r. Termin wniesienia pierwszej opłaty według nowych stawek (za III kwartał 2014 r.), obliczonej na podstawie nowej deklaracji upływa z dniem 15 września 2014 r.

Do 1. lipca 2014 r. obowiązują dotychczasowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów, także do tego dnia zachowują swą ważność dotychczasowe deklaracje.

Zmiana stawek opłat, które będą obowiązywać od 1 lipca 2014 r. dotyczy tylko właścicieli (najemców, dzierżawców, użytkowników wieczystych), nieruchomości zamieszkałych, jednakże nową deklarację, z uwagi na jej nowy wzór, składają właściciele wszystkich nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych) np. przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół, przedszkoli, kierownicy instytucji użyteczności publicznej, zarządcy nieruchomości.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą związaną z własnością, dzierżawą lub najmem nieruchomości zobowiązane są do złożenia dwóch deklaracji. Pierwsza wypełniona w związku z miejscem zamieszkania, druga w związku z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej.

Niezłożenie deklaracji w terminie spowoduje wyliczenie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez UMiG. W uzasadnionych przypadkach opłata naliczana przez UMiG może uwzględniać wyższe stawki opłat, przewidziane dla gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami UMiG w Ostrzeszowie - tel. 62 732 06 11.

 

 

**********************************************************************************************************************************************

 

 

 

30 STYCZNIA 2014r. - UGODA Z PARAFIĄ p.w. NMP WNIEBOWZĘTEJ


 

Głównym punktem obrad XL Sesji Rady Miejskiej było zajęcie stanowiska w zakresie zawarcia ugody sądowej gminy Ostrzeszów z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Ostrzeszowie w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Kaliszu sygn. Akt. I C 1024/11, a dotyczącej zwrotu nieruchomości należących do parafii, a przejętych w 1950r. przez Skarb Państwa i następnie skomunalizowanych m.in. na rzecz Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Burmistrz Mariusz Witek doprowadził wcześniej do podpisania porozumienia w tej sprawie, które radni zatwierdzili w drodze uchwały. 


Krótko o ugodzie

W maju 1950 roku nastąpiło odebranie nieruchomości gruntowych Kościołowi Rzymskokatolickiemu na rzecz Skarbu Państwa. W Ostrzeszowie, parafii p.w. NMP Wniebowziętej odebrano wtedy ponad 66 ha gruntów. Parafia już w dn. 25.11.1991r. złożyła do Komisji Majątkowej w Warszawie wniosek o przywrócenie zabranych jej nieruchomości i w 2001r. na podstawie orzeczenia częściowego przywrócono jej część nieruchomości. Po zlikwidowaniu Komisji Majątkowej parafia miała prawo złożyć pozew do sądu do 31 lipca 2011 pod rygorem wygaśnięcia roszczenia.

 

Pozwem z dnia 29 lipca 2011r. parafia farna w Ostrzeszowie pozwała m.in. Miasto i Gminę Ostrzeszów o zwrot nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni około 12,84 ha i wartości 5.139.880 zł. W przypadku braku możliwości zwrotu nieruchomości w naturze parafia wniosła o zasądzenie gruntów zamiennych, a gdyby i to nie było możliwe, o zapłatę wartości 5 139 880 zł. Obok MiG Ostrzeszów pozwano także Powiat Ostrzeszowski, Agencję Nieruchomości Rolnych, Nadleśnictwo Przedborów. Należy podkreślić fakt, że parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie jest jedynym podmiotem uprawnionym do występowania z roszczeniami, gdyż w 1950r. była jedyną funkcjonującą w Ostrzeszowie parafią Kościoła Rzymskokatolickiego i jej majątek został odebrany na rzecz Skarbu Państwa.

 

W toku procesu Sąd Okręgowy w Kaliszu powołał biegłego do wyceny wartości nieruchomości objętych przedmiotem sporu, w celu merytorycznego rozstrzygnięcia procesu i ustalenia wartości dochodzonych nieruchomości. W toku negocjacji zawarto porozumienie, które podlegało zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Miejskiej Ostrzeszów, którą podjęto na ostatniej, XL Sesji RM w dn. 30 stycznia br.

 

W związku z tym, że na gruntach, o które toczy się postępowanie sądowe znajdują się budynki użyteczności publicznej, np. SP nr 1 i Gimnazjum nr 1, Przedszkole nr 5, czy też targowisko miejskie, parkingi i drogi, ale także prywatna zabudowa mieszkalna, nie był możliwy ich zwrot. Miasto i Gmina Ostrzeszów zdecydowała o:

 

- zwrocie nieruchomości położonych na terenie Miasta Ostrzeszowa o powierzchni 3.63,80 ha działki ewidencyjne nr 1615 i 1612/2 przy drodze krajowej nr 11

 

 

- oraz oddaniu gruntów zamiennych o powierzchni ca 7.73 ha – działki ewidencyjne nr 982, 985/1, położone na terenie Gminy Ostrzeszów, obręb ewidencyjny Rojów, przy drodze wojewódzkiej nr 444 Ostrzeszów – Krotoszyn, obok oczyszczalni ścieków.

 

 

 

Łącznie jest to teren ca 11.36.80 ha i w obu przypadkach są to grunty, które gmina także otrzymała ze Skarbu Państwa.

 

Jak podkreślał Pan Burmistrz Mariusz Witek argumentując takie zakończenie postępowania sądowego, nigdy nie było kwestionowane prawo Kościoła do odzyskania zabranych nieruchomości, a obecnie, po kilkuletnich negocjacjach, przeanalizowaniu obszernego materiału zgromadzonego w ich toku, nastał odpowiedni moment, kiedy stanowiska obu stron są na tyle zbieżne, że można zakończyć tę trwającą 23 lata sprawę. Pan Burmistrz przypomniał, że już w podobny sposób załatwiono roszczenia innych kościołów i związków wyznaniowych, m.in. gminy żydowskiej, parafii ewangelicko – augsburskiej. Za zakończeniem postępowania sądowego przemawiały także względy finansowe (ponoszone koszty sądowe).

 

Zawarte porozumienie wyczerpuje w całości roszczenia parafii p.w. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie wobec Miasta i Gminy Ostrzeszów.

 

************************************************************************************************************************************************

 

 

24 STYCZNIA 2014r. - SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI


Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki oraz Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów Mariusz Witek zaprosili około 140 przedsiębiorców i działaczy samorządowych z terenu powiatu ostrzeszowskiego na organizowane corocznie spotkanie.
Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik, Teodor Stępa – wiceprezes zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park”, Marek Szczepanik – zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Małgorzata Mikołajczyk – dyrektor Departamentu Inwestycji Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Agnieszka Sobieszek – dyrektor Departamentu Pozyskiwania Inwestora Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz parlamentarzyści: senator Andżelika Możdżanowska i poseł na Sejm RP Seweryn Kaczmarek.

 

W trakcie kuluarowych rozmów przedsiębiorcy wymieniali się doświadczeniami w prowadzeniu biznesu, dyskutowali o nowej ostrzeszowskiej podstrefie ekonomicznej i perspektywie finansowej na lata 2014-2020 oraz o możliwościach rozwoju firmy poprzez pozyskanie dotacji. Przedsiębiorcy mogli także rozmawiać z wiceministrem gospodarki, posłem do Parlamentu Europejskiego Andrzejem Grzybem, prezesami i dyrektorami dwóch stref ekonomicznych na tematy gospodarki oraz planowanych zmian w zakresie obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

 

 

************************************************************************************************************************************************

 

 

20 STYCZNIA 2014r. - ŻYCIE WASZE OJCZYZNĘ WSKRZESIŁO

 

Bywaj dziewczę zdrowe, Ojczyzna mnie woła,
Idę za Kraj walczyć wśród rodaków koła.
I choć przyjdzie ścigać jak najdalej wroga,
Nigdy nie zapomnę, jak mi jesteś droga.

 

21 stycznia br., podczas tradycyjnej uroczystości na ostrzeszowskim Rynku, w 69. rocznicę „Krwawej Soboty” oraz zakończenia okupacji hitlerowskiej w naszym mieście, wspominano ofiary II. wojny światowej. Przybyłe delegacje złożyły wieńce i wiązanki pod tablicą na Ratuszu, oddały hołd wszystkim poległym i pomordowanym w czasie tej najokrutniejszej z wojen.

 

Burmistrz dziękując zebranym za przybycie, zaapelował o patriotyczną postawę we współczesnym świecie:

"Dziś w 69. rocznicę zakończenia hitlerowskiej okupacji w Ostrzeszowie, patriotyzm przybiera inną formę i nakłada na nas powinność, a właściwie przywilej – oddania hołdu i czci tym, którym przyszło żyć w tamtych nieludzkich czasach i być świadkiem wydarzeń, od których serce pękało. Zachowajmy w pamięci ich bohaterskie czyny i ofiarność z jaką walczyli o Polskę, ale i o naszą małą ojczyznę.
Wspomnienie mroku II. wojny światowej uświadamia nam jak bezcenną wartością jest POKÓJ – to nie tylko suwerenność państwa i poprawne stosunki międzynarodowe, to przede wszystkim stan umysłu i serca człowieka, który co dzień budzi się i zasypia we własnym domu, wypełniony radością i spokojem, uczy się, pracuje i rozwija. Może oddychać pełną piersią w wolnej, pięknej Ojczyźnie i z przekonaniem, powiedzieć: ŻYCIE WASZE OJCZYZNĘ WSKRZESIŁO!"

 

   

 

***********************************************************************************************************************************************


 

POZOSTAW SWÓJ 1% W OSTRZESZOWIE

PODZIEL SIĘ TYM, CO I TAK ODDAJESZ!

Wypełniając zeznanie podatkowe, możesz podarować komuś 1% swojego podatku.

 

Jak to zrobić?

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku (art. 45c ust.3 ustawy o pdof).


Wykaz organizacji uprawnionych do otrzymania podatku można znaleźć na liście publikowanej w bazie organizacji pozarządowych (LINK).


Również na terenie miasta i gminy Ostrzeszów również działają podmioty, które czekają na Twój zapis!


Stowarzyszenie Rodziców i Sympatyków na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

KRS: 0000193034

Kontakt:
Gen. Sikorskiego 19, 63-500 Ostrzeszów
gm. Ostrzeszów, pow. Ostrzeszowski
Tel.: (62) 732 07 16
Faks: (62) 732 07 16
E-mail: stowrodz@gmail.com
Strona: http://serce2007.republika.pl


Stowarzyszenie "Dorośli dla Dzieci"

KRS: 0000222915

Kontakt:
Bolesława Chrobrego 4, 63-500 Ostrzeszów
gm. Ostrzeszów, pow. Ostrzeszowski
Tel.: 612 210 152
E-mail: sekretariat@erm.pl
Strona: www.erm.pl


Klub Piłkarski VICTORIA Ostrzeszów

KRS: 0000230702

Kontakt:
Kąpielowa 5, 63-500 Ostrzeszów
gm. Ostrzeszów, pow. Ostrzeszowski
Tel.: (62) 732 06 01
Faks: (62) 732 06 01
E-mail: victoria@ostrzeszow.pl
Strona: www.victoria.ostrzeszow.pl


Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat" w Ostrzeszowie

KRS: 0000280719

Kontakt:
Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów
gm. Ostrzeszów, pow. Ostrzeszowski
Tel.: (62) 732 00 56
Faks: (62) 732 00 88
E-mail: bezpieczny_powiat@interia.pl

 

Stowarzyszenie "Radość Dziecka"

KRS: 0000384692

Kontakt:
ul. Łąkowa 5, 63-500 Ostrzeszów
gm. Ostrzeszów, pow. Ostrzeszowski
Tel.: 62 732 06 44
E-mail: przedszkole5ostrzeszow@wp.pl
Strona: przedszkole5ostrzeszow.pl


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Ostrzeszów /WLK 0161/

KRS: 0000057720

Kontakt:
Zamkowa 33, 63-500 Ostrzeszów
gm. Ostrzeszów, pow. Ostrzeszowski
tel. 508 355 590
Strona: www.naszawatra.pl


************************************************************************************************************************************************

 

 

8 STYCZNIA 2014r. - PAMIĘCI POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH


W strugach deszczu odbyła się w środę, 8 stycznia br. uroczystość upamiętniająca 95. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego, do którego dołączyli mieszkańcy naszego miasta. Okolicznościowy apel z montażem słowno-muzycznym, podczas którego dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - Pan Jerzy Kowalski przedstawił ciekawy rys historyczny tego wydarzenia, był elementem Dnia Patrona Zespołu Szkół nr 1 - Powstańców Wielkopolskich.

 

Przybyłe delegacje władz samorządowych gminy i powiatu, kombatantów i braci harcerskiej złożyły biało-czerwone wiązanki kwiatów pod obeliskiem przed budynkiem szkoły. Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów - Pan Mariusz Witek i Sekretarz MiG - Pan Włodzimierz Piekarczyk oddali hołd poległym wraz z Panem Władysławem Grafem - regionalistą, autorem publikacji historycznych i synem powstańca wielkopolskiego. Odśpiewanie hymnu narodowego i Roty dopełniło obchody rocznicowe.

 

   

 

***********************************************************************************************************************************************

 

 

FILM PROMUJĄCY PIĘKNO OSTRZESZOWSKIEJ ZIEMI

 

Połacie lasów, pofalowane pola, malownicze pagórki, doskonałe warunki do wypoczynku i rekreacji oraz bogactwo smaków lokalnych potraw...

Przekonaj się o wyjątkowości ziemi ostrzeszowskiej!

Zobacz najnowszy film promocyjny Ostrzeszowa - najpiękniejszego zakątka południowej Wielkopolski.

 

FILM "WYPOCZNIJ W OSTRZESZOWIE" /KLIKNIJ/

 

 

Więcej filmów można znaleźć na naszym portalu  WWW.OSTRZESZOW.PL  w menu górnym, w zakładce GALERIE/Kalatog filmów -> TUTAJ

 

*************************************************************************************************************************************************************

 

 

2 STYCZNIA 2014r. - PARKING PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ

 

 

Odwiedzający Powiatowy Urząd Pracy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Przemysłowej mogą swobodnie pozostawić swój samochód na nowym, oddanym do użytku kilka dni temu, parkingu.

 

Plac parkingowy, składający się z 54 miejsc postojowych, oraz chodnik wykonano z praktycznej kostki brukowej betonowej.Na inwestycję wydano z budżetu MiG Ostrzeszów 142 188 zł. Prace budowlane prowadziło Przedsiębiorstwo Budowlane Pana Tomasza Kawalera.

 

 

   
 

************************************************************************************************************************************************

 

 

2 STYCZNIA 2014r. - ODNOWIONY BUDYNEK ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ

 

Jeszcze w 2013 roku, 24 grudnia br. dokonano odbioru prac remontowych w budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Pocztowej w Ostrzeszowie. Roboty obejmowały głównie remont dachu (w tym jego ocieplenie), malowanie elewacji zewnętrznej oraz wymianę płytek na obu tarasach.

 

Późny termin realizacji prac był spowodowany otrzymaniem dofinansowania w drugiej połowie października br. Środki te pochodziły z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w ramach „Resortowego programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 r.” (niezbędny do ich pozyskania projekt opracował Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). Wsparcie finansowe było niezwykle korzystne, wynosząc 167 tys. zł, czyli ok. 95% wartości całego zadania (tj. 171 tys zł).

 

   ************************************************************************************************************************************************


 

BUDŻET MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW NA 2014 ROK W PIGUŁCE

 

 

Pragnąc przybliżyć nowo uchwalony budżet naszego miasta i gminy podjęty na ostatniej XXXIX Sesji Rady Miejskiej w dn. 30 grudnia 2013r., poniżej przedstawiono informacje podstawowe oraz wydatki budżetowe i plan inwestycji.

 

1. Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 61.115.635 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Dochody, o których mowa obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w wysokości 6.536.103 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

2. Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 581355.635 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.536.103 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

3.Nadwyżka budżetu w kwocie 3.000.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Określono Plan wydatków majątkowych miasta i gminy Ostrzeszów na 2014 rok, w wysokości 1.959.147 zł, w tym na inwestycje - 1.724.147 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy w wysokości 3.575.581 zł w tym, 1.561.425 zł dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 480.000 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 480.000 zł.

 

Wydatki budżetowe w 2014 roku (wg zał. nr 2 uchwały budżetowej)

Według klasyfikacji budżetowej wydatki (w tym roku jest to kwota 58.155.635 zł) podzielone są na pewne grupy, które wyszczególnione zostały w tabeli poniżej. Część pieniędzy z poszczególnych działów to środki przeznaczone na inwestycje, w tym roku jest to kwota 1.724.147 zł. Podobnie jak w latach poprzednich największa pula środków została przeznaczona na oświatę i wychowanie, a następnie pomoc społeczną.

 

 

 

 

************************************************************************************************************************************************


1 STYCZNIA 2014r. - NOWY HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

 

Od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy.

Kliknij TUTAJ , aby sprawdzić aktaulne terminy.

 


Wszystkie prawa zastrzeżone dla Mariusz Witek (c) 2018

Stronę odwiedziło już gości!

Projekt i wykonanie

Studio Graficzne ANC