Dziękując za zaufanie i oddane głosy w I turze wyborów, proszę o dalsze poparcie w dniu 4 listopada!

Kadencja 2010-2014

Kadencja 2010 – 2014 to:

 • Włączenie 10 ha gruntów przemysłowych do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
 • Nowe inwestycje drogowe, np. ul. Norweska, ul. Jana Pawła II, ul. Dworcowa, nowa ulica do strefy ekonomicznej, remonty i nakładki asfaltowe na wielu drogach i ulicach, cztery asfaltowe drogi wybudowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;
 • Inwestycje w kanalizację i wodociągi na kwotę ok. 6,7 mln zł;
 • Rozpoczęcie budowy suszarni solarnej osadów na oczyszczalni za 11,5 mln zł;
 • Budowa bloku komunalnego przy ul. Zielonej, „Orlika” oraz placu „Mój Rynek”;
 • Modernizacja kotłowni przy ul. Przemysłowej; rozbudowa sieci ciepłowniczej;
 • Zakończenie termomodernizacji SP nr 1, wymiana dachu i termomodernizacja SP nr 2;
 • Pozyskanie 5,8 mln zł dotacji ze środków krajowych i unijnych;
 • Spłata 12 mln zł wcześniej zaciągniętych zobowiązań m.in. na budowę Krytej Pływalni „OCEANIK”;
 • Inwestycje w ośrodki wsparcia, obiekty pomocy, sale wiejskie, kluby i świetlice środowiskowe;
 • Uczestnictwo i czynne wspieranie wielu inicjatyw w kulturze i sporcie;

Fotogaleria zrealizowanych inwestycji: