Dziękując za zaufanie i oddane głosy w I turze wyborów, proszę o dalsze poparcie w dniu 4 listopada!

Kadencja 2014-2018

Kadencja 2014 – 2018 to:

 • Łączna kwota przyznanego dofinansowania 11.542.376 zł, z tego do budżetu wpłynęło już 6.171.974 zł
 • Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojowie
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie
 • Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Tęczowej
 • Budowa ulicy Stefana Czarnieckiego wraz z częścią ulicy Cichej w Ostrzeszowie
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Niedźwiedź
 • Budowa parkingu  pomiędzy Aleją Wolności, a ul. Piastowską
 • Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z częścią ulicy Paderewskiego
 • Budowa parkingu przy ul. Ks. Zdzisława Sobierajskiego
 • Remont chodnika i placu przed Basztą
 • Remont sal wiejskich w miejscowościach Kochłowy i Niedźwiedź
 • Historyczna wizyta Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
 • Program wymiany pieców
 • Wymiana części opraw oświetleniowych na oprawy LED
 • Oświetlenie wielu ulic, w tym ul. Brzozowej i Jana Pawła II
 • Budowa instalacji biofiltrów i rozpoczęcie procesu rekultywacji składowiska
 • Realizacja wielu projektów w ramach programu PROW
 • Powstanie nowych placów zabaw i siłowni zewnętrznych, także na terenach wiejskich
 • Wspieranie i współpraca przy realizacji generalnych remontów na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych.